Grafika złączonych dłoni
Powiększenie
Kontrast
Interlinia
Podświetlenie linków
Odstępy między literami
Maska do czytania
Podpowiedzi
Kursor
Reset
Zgłoś problem    Zgłoś problem

    DEZYDERY CHŁAPOWSKI

    Powrót

    Dezydery Chłapowski urodził się 23 maja 1788 r. w Turwi jako jedyny syn starosty kościańskiego Józefa Chłapowskiego i Urszuli z Moszczyńskich. Po wczesnej śmierci matki w 1796 r. był wychowywany przez francuskiego emigranta, księdza Steinhoffa, który zaszczepił w nim głęboką wiarę, do końca życia. Następnie uczył się w Collegium Pijarów w Rydzynie, a wreszcie decyzją ojca rozpoczął w 1802 r. naukę w akademii wojskowej w Berlinie, odbywając również staż w pułku dragonów uzyskując stopień podporucznika. Zwolniony ze służby w 1806 r. po wejściu Francuzów do Poznania, w listopadzie tegoż roku wstąpił do formowanej przez Jana Nepomucena Umińskiego gwardii honorowej cesarza Napoleona złożonej z przedstawicieli wielkopolskiej szlachty. Przeniesiony do 1 (potem 9) pułku piechoty jako dowódca kompanii woltyżerów w randze porucznika, na jej czele wziął udział w walkach zimą 1807 r. Swój chrzest bojowy przeszedł w bitwie pod Tczewem. Po latach Chłapowski wspominał: „żem głowę tej chwili stracił.” Mimo to za swój udział w tej bitwie otrzymał Legię Honorową oraz Virtuti Militari. Następnie wziął udział w oblężeniu Gdańska, w trakcie którego dostał się do niewoli. Jego losem interesował się sam Napoleon, który pisał o nim jako o młodym człowieku, wobec którego żywi szczególniejsze zainteresowanie. Po pokoju w Tylży powrócił do Wielkopolski, gdzie został mianowany adiutantem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. W lutym 1808 r. otrzymał rozkaz udania się do Paryża, gdzie otrzymał nominację na oficera ordynansowego Napoleona, równocześnie podejmując studia na paryskiej politechnice. Naukę szybko przerwał udział w wojnie w Hiszpanii. Na początku 1809 r. D. Chłapowski udał się do Księstwa Warszawskiego sporządzając raporty na temat polskiej armii, następnie wziął udział w wojnie z Austrią – był m.in. świadkiem ranienia Napoleona w bitwie pod Ratyzboną. Za swoje zasługi otrzymał dożywotni tytuł barona Cesarstwa i nadanie ziemskie w Hanowerze. Po zakończeniu wojny powrócił do Paryża kończąc studia. W 1811 r. został mianowany szefem szwadronu w 1 pułku szwoleżerów-lansjerów Gwardii Cesarskiej (polskim), z którym odbył kampanię rosyjską 1812 r. Po klęsce w tej kampanii brał udział w odtwarzaniu pułku. Uczestniczył w kampanii wiosennej 1813 r. Po zawarciu rozejmu, na wieść o planach oddania Księstwa Warszawskiego Rosji, podał się do dymisji.

    Po pierwszej abdykacji Napoleona w 1814 r. udał się do Wielkiej Brytanii, gdzie poznawał nowe rozwiązania w rolnictwie i hodowli. W 1815 r. powrócił do rodzinnego majątku, rozpoczynając proces jego modernizacji oraz spłaty długów. W tym celu ponownie w latach 1818-1819 przebywał na Wyspach Brytyjskich, zatrudniając się nawet jako pracownik fizyczny. Po powrocie m.in. wprowadził do użytku nowoczesne narzędzia, nawozy, a także płodozmian w miejsce trójpolówki. Przykładał również znaczenie do kwestii finansowych, biorąc udział m.in. w założeniu Ziemstwa Kredytowego. Dzięki temu w 1829 r. spłacił ciążące na jego majątku długi, z czasem zaczął nawet powiększać, ostatecznie zostawiając spadkobiercom aż trzykrotność areału, który sam otrzymał. W 1821 r. ożenił się z Antoniną z Grudzińskich, siostrą żony wielkiego księcia Konstantego, z którą dochował się trzech synów i dwóch córek. W 1826 r. zmarł ojciec Chłapowskiego, z którym pozostawał w konflikcie. W latach dwudziestych XIX w. Chłapowski angażował się również politycznie będąc dwukrotnie posłem na sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1827 i 1830), odrzucał również wszelkie niejawne działania. Mimo to po wybuchu powstania listopadowego wyjechał do Królestwa Polskiego. Awansowany na generała wziął udział m.in. w bitwie pod Olszynką Grochowską i walkach na Litwie, gdzie w wyniku groźby okrążenia został zmuszony do przekroczenia granicy pruskiej. Aresztowany, został skazany na rok więzienia w Szczecinie (napisał wtedy podręcznik agronomii „O rolnictwie”) oraz konfiskatę majątku (zamienioną potem na wysoką grzywnę). W okresie popowstańczym nawiązał współpracę ze swoim byłym podwładnym – Karolem Marcinkowskim, m.in. będąc jednym z akcjonariuszy Bazaru oraz mecenasem Towarzystwa Naukowej Pomocy. Nadal pracował na polu promowania nowych rozwiązań w rolnictwie m.in. organizując dwuletnie kursy, które ukończyło ok. 60 osób (m.in. Maksymilian Jackowski), pisywał również artykuły do wydawanego przez Kasyno Gostyńskie „Przewodnika Rolniczo-Przemysłowego”. Choć nie angażował się politycznie, korespondował z przedstawicielami paryskiego Hotelu Lambert. W okresie Wiosny Ludów brał udział w tworzeniu oddziałów powstańczych. Mimo to w 1848 r. po jego upadku został nominowany na dożywotniego deputowanego do pruskiej Izby Panów. W latach 50. odsunął się od prowadzenia majątku powierzając go synom, sam zaś zwłaszcza po śmierci żony w 1857 r. zaczął podróżować po Europie, spisał także swoje wspomnienia opublikowane w 1899 r. Krytycznie oceniał wybuch powstania styczniowego oraz antypolską politykę kanclerza Niemiec, Otto von Bismarcka, lecz jego aktywność w ostatnich latach życia uniemożliwiła głuchota. Nazywany wielkopolskim Cyncynatem Chłapowski zmarł 27 III 1879 r. w Turwi. Poochowano go w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Rąbiniu. Zdaniem pierwszego biografia Chłapowskiego, księdza Waleriana Kalinki: „Chłapowski i dla historyka, i dla psychologa zjawiskiem jest ciekawem. Są w nim przymioty, które zazwyczaj nie idą w parze, lecz kiedy je traf szczęśliwy powiąże, tworzą całość wyjątkową. Rozum głęboki, a nie w jednym, ale w każdym kierunku; różnostronny lecz przytem zawsze jednolity. Rzutki i przedsiębiorczy, a zacięty i wytrwały; śmiały ,a bardzo ostrożny; w służbie twardy, a poza służbą druh serdeczny; oszczędny, a przytem hojny i bezinteresowny, aż do zadziwienia.”