Grafika złączonych dłoni
Powiększenie
Kontrast
Interlinia
Podświetlenie linków
Odstępy między literami
Maska do czytania
Podpowiedzi
Kursor
Reset
Zgłoś problem  Zgłoś problem

  Od 2 grudnia zapraszamy na wystawę czasową poświęconą generałowi Dąbrowskiemu do nowego budynku Stajni i Wozowni.

  Wystawa czasowa przybliżająca postać Jana Henryka Dąbrowskiego, patrona Pałacu w Winnej Górze. Choć imię generała wybrzmiewa często w trakcie wykonywania hymnu państwowego, to w ocenie współczesnych historyków ciągle pozostaje on jednym z mniej znanych bohaterów narodowych. Premiera wystawy odbywa się przy okazji otwarcia zmodernizowanego budynku stajni i wozowni przy pałacu w Winnej Górze. Wystawa została dofinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego.

  MATERIAŁY EDUKACYJNE DO POBRANIA:

  - Karta pracy
  Kolorowanki: Generał Dąbrowski i Barbara Chłapowska; Józef Wybicki; Napoleon Bonaparte, Tadeusz Kościuszko, młody generał Dąbrowski, Dąbrowski na koniu, Chorągiew Legionów Polskich we Włoszech, szabla oficerska, herb Dąbrowskich "Panna", Czapa

  O WYSTAWIE

  W zamierzeniu autorek/ów ekspozycja ma przede wszystkim pokazać Dąbrowskiego jako człowieka o złożonym charakterze, którego losy i życiowe wybory nie zawsze przystawały do polskiej wizji dziejów. Stawiany był często za przykład fachowego oficera zawodowego, ale też oskarżany wielokrotnie o zdradę i postawę karierowicza. Słynny dziewiętnastowieczny historyk warszawski Tadeusz Korzon, atakujący Dąbrowskiego, przyznawał, że ten „nie załamał się nigdy; błądził może nieraz, szukał wyjść bądź zanadto hazardowych, bądź też zbyt dla naszego narodu (…) kompromisowych, ale szukał ich zawsze i wszędzie, zawsze gotów do pracy, do obmyślenia projektu”. Dlatego zbliżająca się wystawa czasowa i towarzyszący jej program edukacyjny będzie okazją nie tylko do przedstawienia postaci generała, ale również zachętą do indywidualnych poszukiwań pytań o współczesne znaczenie słowa patriotyzm.

  DLACZEGO TAKI TYTUŁ?

  Celem wystawy jest lekkie „odbrązowienie” Jana Henryka Dąbrowskiego, który w trakcie swojego życia musiał dokonywać trudnych wyborów, niejednokrotnie narażając się na krytykę ze strony rodaków. Jednym z głównych zarzutów był fakt, że Dąbrowski nie mówił dobrze w języku polskim i ze względu na swój niemiecki sposób życia złośliwie był nazywany „Niemcem”. Polacy zarzucali mu niechęć do trunków, oschły i wymagający sposób bycia, służbistość i zbyt wielkie przywiązanie do dyscypliny. 

  W jego życiorysie odnajdujemy wiele wątków świadczących o złożoności jego charakteru. Znany był z myślenia w kategoriach wojskowych, świetnie się sprawdzał w konstruowaniu planów i organizacji, a jednocześnie pisał listy miłosne do swojej żony Lili. Chciał ugruntować swoją pozycję materialną, łaknął sławy i awansu, ale wspierał potrzebujących i wiele wymagał od siebie, samodzielnie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykazywał się ogromnym zaangażowaniem w realizację planów wojskowych często z narażeniem życia, co przekładało się na niewątpliwe zasługi wojskowe. Ostatecznie w poczuciu niedocenienia, odsunięcia od wysokich stanowisk, ale też cierpiący z powodu odniesionych ran, wycofał się do Winnej Góry. W ocenie współczesnych historyków działalność Dąbrowskiego oceniana jest pozytywnie, niemniej nie był postacią krystaliczną, bo jak każdy bohater, których lubimy idealizować, był przede wszystkim człowiekiem.

  FORMAT GRY PLANSZOWEJ

  Zwiedzający winnogórską wystawę zostaną zaproszeni do odkrywania ciekawego życiorysu Dąbrowskiego przedstawionego w formie nawiązującej plastycznie do gry planszowej. Kierunek poruszania się po ekspozycji wyznaczają kolejne pola, na których pojawiać się będą nowe wydarzenia i nowe postaci związane z historią życia generała. Niektóre z nich zachęcą do dłuższego postoju i do oglądania zabytków z epoki, inne do prostych aktywności, np. do układania poduszkowych fortyfikacji czy przymierzania elementów stroju polskich legionistów. Nie zabraknie również głosu samego Dąbrowskiego, który lubił opisywać swoje wojskowe dokonania, ale też wracać pamięcią do chwil spędzonych w rodzinnych stronach. Usłyszymy go w specjalnie stworzonym do wystawy słuchowisku. Do dyspozycji zwiedzających oddany zostanie drukowany przewodnik – plan tej historycznej rozgrywki – zachęcający m.in. do postawienia się w roli generała i podjęcia w jego imieniu ważnych decyzji związanych z obowiązkami wobec ojczyzny, w duchu odpowiedzialności za rodzinę, ambicji zawodowej, honoru, dyscypliny czy szacunku do tradycji. 

  Wystawa poświęcona Wisławie Szymborskiej, polskiej laureatce Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, powstała z okazji setnej rocznicy urodzin noblistki.

  Na wystawę składa się 25 plansz prezentujących najważniejsze etapy z życia poetki i odpowiadające im cytaty z twórczości oraz wyklejanki, rysunki dziecięce, fragmenty niepublikowanych utworów prozatorskich i rękopisów zabaw towarzyskich. Autorką i redaktorką wystawy jest Joanna Gromek-Illg, autorka biografii Wisławy Szymborskiej "Znaki Szczególne". Za warstwę wizualną odpowiada Witold Siemaszkiewicz, artysta grafik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

  Wystawa została udostępniona przez Fundację im. Wisławy Szymborskiej. Za organizację wystawy w Pałacu w Winnej Górze odpowiada zespół Pałacu Dąbrowskiego i Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla.

  II konferencja herstoryczna w Pałacu w Winnej Górze już 6-7 października. Zobacz program wydarzenia i pełny opis warsztatów.

  Druga konferencja herstoryczna organizowana w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze ponownie skupia się wokół wartości i postaci związanych z wielkopolską pracą organiczną, sytuując je we współczesnych kontekstach. W programie przewidziano trzy panele tematyczne: praca, język, ciało. Tematy te odnoszą się do herstorii wielkopolskich organiczniczek. Jednocześnie są istotne z perspektywy współczesnych działań kobiet: aktywistycznych, edukacyjnych, kulturalnych czy zawodowych. Każdy panel jest objęty matronatem wybranych wielkopolskich działaczek. Ich herstorie stanowią punkt wyjścia dla dyskusji o obecnym znaczeniu organicznych wartości – biorąc pod uwagę ich aktualność, jak również aspekty, które wymagają ponownego przemyślenia.

  Konferencja składa się z prelekcji zakończonych wspólną dyskusją z publicznością i serii warsztatów.

  Wydarzenie ma charakter cykliczny i jest częścią Szlaku Pracy Organicznej.

  POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

  Dokumentacja wydarzenia

  Prezentujemy informacje na temat nowej inicjatywy kulturalnej!

  Spektakl teatralny zrealizowany we współpracy z tancerzami Polskiego Teatru Tańca, inaugurujący Szlak Pracy Organicznej, inicjatywę kulturalną promującą postaci, miejsca i wartości związane z pracą organiczną w Wielkopolsce.

  Opis kuratorski

  Wszyscy kojarzymy wielkopolską pracą organiczną z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, edukacją oddolną, wyrównywaniem szans czy wsparciem walki o prawa pracownicze, ale także dbałością o rozwój kultury i najbliższe otoczenie. To praca u podstaw i wytyczenie bezkrwawej drogi do wolności stała się fundamentem zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Jednak czy dzisiaj idee głoszone przez Emilię Sczaniecką, Karola Marcinkowskiego i Julię Woykowską są wciąż aktualne?

  Profesor Anna Wolff-Powęska, wybitna historyczka idei, w tekście zatytułowany “Dekalog pracy organicznej XXI wieku” pisze: “Pozbawione orientacji sfragmentaryzowane społeczeństwa potrzebują jak nigdy w ostatnich dziesięcioleciach nowej aktywności obywatelskiej. Za Barbarą Skargą uważam, iż obywatelstwo ma nie tylko sens polityczny, ale przede wszystkim moralny. Ono bowiem uczy bycia razem, ale nie w tłumie, który się zaraz rozejdzie, lecz w społeczności powiązanej wspólnym działaniem i zobowiązaniami. Tylko świadomy swych powinności obywatel nadaje sens wspólnocie, uwalnia od samotności, poczucia pustki i uczy solidarności w działaniu.”

  W obliczu wielu współczesnych wyzwań i zagrożeń, takich jak pierwsza od dziesięcioleci wojna u naszych granic, kryzys klimatyczny, rosnące nierówności i starzejące się społeczeństwo, wartości wyznawane ponad sto lat temu przez prekursorki i prekursorów pracy u podstaw stają się niezwykle aktualna i potrzebne właśnie dziś. W świecie, w którym młode pokolenia budują - jak pisał Zygmunt Bauman - swoje domy z piasku, to właśnie solidarność, równość i wolność powinny stanowić trwałe fundamenty przyszłości.

  W 2023 roku materializuje się idea stworzenia wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej, która przybliży zarówno lokalnym społecznościom, jak i gościom z innych części Polski lub świata dziedzictwo tej wyjątkowej, budowanej społecznie drogi do wolności. Z okazji jego otwarcia artystki i artyści związani z Polskim Teatrem Tańca stworzyli wyjątkowy spektakl “Nurt organica”, w którym za pomocą języka ciała i tańca opowiadają, czym z ich perspektywy jest praca organiczna. Mówią o potrzebie zjednoczenia - wspólnotowym ciele złożonym z pojedynczych jednostek szukających solidarności, wsparcia i bezpieczeństwa. Bowiem czasach społecznych napięć i “awarii świata” tym co organiczne jest właśnie wspólnota - między ludźmi, innymi istotami i planetą.

  Spektakl zawita do różnych miejscowości Wielkopolski. Pierwszy pokaz odbędzie się w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze - centrum operacyjnym Szlaku Pracy Organicznej. Stąd wyruszy do kolejnych miejscowości śladami organiczniczek i organiczników: Turwi, Poznania, Gostynia i Lwówka.

  Spektakl został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  Spektakl teatralny zrealizowany we współpracy z tancerzami Polskiego Teatru Tańca, inaugurujący Szlak Pracy Organicznej, inicjatywę kulturalną promującą postaci, miejsca i wartości związane z pracą organiczną w Wielkopolsce.

  Opis kuratorski

  Wszyscy kojarzymy wielkopolską pracą organiczną z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, edukacją oddolną, wyrównywaniem szans czy wsparciem walki o prawa pracownicze, ale także dbałością o rozwój kultury i najbliższe otoczenie. To praca u podstaw i wytyczenie bezkrwawej drogi do wolności stała się fundamentem zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Jednak czy dzisiaj idee głoszone przez Emilię Sczaniecką, Karola Marcinkowskiego i Julię Woykowską są wciąż aktualne?

  Profesor Anna Wolff-Powęska, wybitna historyczka idei, w tekście zatytułowany “Dekalog pracy organicznej XXI wieku” pisze: “Pozbawione orientacji sfragmentaryzowane społeczeństwa potrzebują jak nigdy w ostatnich dziesięcioleciach nowej aktywności obywatelskiej. Za Barbarą Skargą uważam, iż obywatelstwo ma nie tylko sens polityczny, ale przede wszystkim moralny. Ono bowiem uczy bycia razem, ale nie w tłumie, który się zaraz rozejdzie, lecz w społeczności powiązanej wspólnym działaniem i zobowiązaniami. Tylko świadomy swych powinności obywatel nadaje sens wspólnocie, uwalnia od samotności, poczucia pustki i uczy solidarności w działaniu.”

  W obliczu wielu współczesnych wyzwań i zagrożeń, takich jak pierwsza od dziesięcioleci wojna u naszych granic, kryzys klimatyczny, rosnące nierówności i starzejące się społeczeństwo, wartości wyznawane ponad sto lat temu przez prekursorki i prekursorów pracy u podstaw stają się niezwykle aktualna i potrzebne właśnie dziś. W świecie, w którym młode pokolenia budują - jak pisał Zygmunt Bauman - swoje domy z piasku, to właśnie solidarność, równość i wolność powinny stanowić trwałe fundamenty przyszłości.

  W 2023 roku materializuje się idea stworzenia wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej, która przybliży zarówno lokalnym społecznościom, jak i gościom z innych części Polski lub świata dziedzictwo tej wyjątkowej, budowanej społecznie drogi do wolności. Z okazji jego otwarcia artystki i artyści związani z Polskim Teatrem Tańca stworzyli wyjątkowy spektakl “Nurt organica”, w którym za pomocą języka ciała i tańca opowiadają, czym z ich perspektywy jest praca organiczna. Mówią o potrzebie zjednoczenia - wspólnotowym ciele złożonym z pojedynczych jednostek szukających solidarności, wsparcia i bezpieczeństwa. Bowiem czasach społecznych napięć i “awarii świata” tym co organiczne jest właśnie wspólnota - między ludźmi, innymi istotami i planetą.

  Spektakl zawita do różnych miejscowości Wielkopolski. Pierwszy pokaz odbędzie się w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze - centrum operacyjnym Szlaku Pracy Organicznej. Stąd wyruszy do kolejnych miejscowości śladami organiczniczek i organiczników: Turwi, Poznania, Gostynia i Lwówka.

  Spektakl został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  Spektakl teatralny zrealizowany we współpracy z tancerzami Polskiego Teatru Tańca, inaugurujący Szlak Pracy Organicznej, inicjatywę kulturalną promującą postaci, miejsca i wartości związane z pracą organiczną w Wielkopolsce.

  Opis kuratorski

  Wszyscy kojarzymy wielkopolską pracą organiczną z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, edukacją oddolną, wyrównywaniem szans czy wsparciem walki o prawa pracownicze, ale także dbałością o rozwój kultury i najbliższe otoczenie. To praca u podstaw i wytyczenie bezkrwawej drogi do wolności stała się fundamentem zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Jednak czy dzisiaj idee głoszone przez Emilię Sczaniecką, Karola Marcinkowskiego i Julię Woykowską są wciąż aktualne?

  Profesor Anna Wolff-Powęska, wybitna historyczka idei, w tekście zatytułowany “Dekalog pracy organicznej XXI wieku” pisze: “Pozbawione orientacji sfragmentaryzowane społeczeństwa potrzebują jak nigdy w ostatnich dziesięcioleciach nowej aktywności obywatelskiej. Za Barbarą Skargą uważam, iż obywatelstwo ma nie tylko sens polityczny, ale przede wszystkim moralny. Ono bowiem uczy bycia razem, ale nie w tłumie, który się zaraz rozejdzie, lecz w społeczności powiązanej wspólnym działaniem i zobowiązaniami. Tylko świadomy swych powinności obywatel nadaje sens wspólnocie, uwalnia od samotności, poczucia pustki i uczy solidarności w działaniu.”

  W obliczu wielu współczesnych wyzwań i zagrożeń, takich jak pierwsza od dziesięcioleci wojna u naszych granic, kryzys klimatyczny, rosnące nierówności i starzejące się społeczeństwo, wartości wyznawane ponad sto lat temu przez prekursorki i prekursorów pracy u podstaw stają się niezwykle aktualna i potrzebne właśnie dziś. W świecie, w którym młode pokolenia budują - jak pisał Zygmunt Bauman - swoje domy z piasku, to właśnie solidarność, równość i wolność powinny stanowić trwałe fundamenty przyszłości.

  W 2023 roku materializuje się idea stworzenia wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej, która przybliży zarówno lokalnym społecznościom, jak i gościom z innych części Polski lub świata dziedzictwo tej wyjątkowej, budowanej społecznie drogi do wolności. Z okazji jego otwarcia artystki i artyści związani z Polskim Teatrem Tańca stworzyli wyjątkowy spektakl “Nurt organica”, w którym za pomocą języka ciała i tańca opowiadają, czym z ich perspektywy jest praca organiczna. Mówią o potrzebie zjednoczenia - wspólnotowym ciele złożonym z pojedynczych jednostek szukających solidarności, wsparcia i bezpieczeństwa. Bowiem czasach społecznych napięć i “awarii świata” tym co organiczne jest właśnie wspólnota - między ludźmi, innymi istotami i planetą.

  Spektakl zawita do różnych miejscowości Wielkopolski. Pierwszy pokaz odbędzie się w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze - centrum operacyjnym Szlaku Pracy Organicznej. Stąd wyruszy do kolejnych miejscowości śladami organiczniczek i organiczników: Turwi, Poznania, Gostynia i Lwówka.

  Spektakl został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  Spektakl teatralny zrealizowany we współpracy z tancerzami Polskiego Teatru Tańca, inaugurujący Szlak Pracy Organicznej, inicjatywę kulturalną promującą postaci, miejsca i wartości związane z pracą organiczną w Wielkopolsce.

  Opis kuratorski

  Wszyscy kojarzymy wielkopolską pracą organiczną z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, edukacją oddolną, wyrównywaniem szans czy wsparciem walki o prawa pracownicze, ale także dbałością o rozwój kultury i najbliższe otoczenie. To praca u podstaw i wytyczenie bezkrwawej drogi do wolności stała się fundamentem zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Jednak czy dzisiaj idee głoszone przez Emilię Sczaniecką, Karola Marcinkowskiego i Julię Woykowską są wciąż aktualne?

  Profesor Anna Wolff-Powęska, wybitna historyczka idei, w tekście zatytułowany “Dekalog pracy organicznej XXI wieku” pisze: “Pozbawione orientacji sfragmentaryzowane społeczeństwa potrzebują jak nigdy w ostatnich dziesięcioleciach nowej aktywności obywatelskiej. Za Barbarą Skargą uważam, iż obywatelstwo ma nie tylko sens polityczny, ale przede wszystkim moralny. Ono bowiem uczy bycia razem, ale nie w tłumie, który się zaraz rozejdzie, lecz w społeczności powiązanej wspólnym działaniem i zobowiązaniami. Tylko świadomy swych powinności obywatel nadaje sens wspólnocie, uwalnia od samotności, poczucia pustki i uczy solidarności w działaniu.”

  W obliczu wielu współczesnych wyzwań i zagrożeń, takich jak pierwsza od dziesięcioleci wojna u naszych granic, kryzys klimatyczny, rosnące nierówności i starzejące się społeczeństwo, wartości wyznawane ponad sto lat temu przez prekursorki i prekursorów pracy u podstaw stają się niezwykle aktualna i potrzebne właśnie dziś. W świecie, w którym młode pokolenia budują - jak pisał Zygmunt Bauman - swoje domy z piasku, to właśnie solidarność, równość i wolność powinny stanowić trwałe fundamenty przyszłości.

  W 2023 roku materializuje się idea stworzenia wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej, która przybliży zarówno lokalnym społecznościom, jak i gościom z innych części Polski lub świata dziedzictwo tej wyjątkowej, budowanej społecznie drogi do wolności. Z okazji jego otwarcia artystki i artyści związani z Polskim Teatrem Tańca stworzyli wyjątkowy spektakl “Nurt organica”, w którym za pomocą języka ciała i tańca opowiadają, czym z ich perspektywy jest praca organiczna. Mówią o potrzebie zjednoczenia - wspólnotowym ciele złożonym z pojedynczych jednostek szukających solidarności, wsparcia i bezpieczeństwa. Bowiem czasach społecznych napięć i “awarii świata” tym co organiczne jest właśnie wspólnota - między ludźmi, innymi istotami i planetą.

  Spektakl zawita do różnych miejscowości Wielkopolski. Pierwszy pokaz odbędzie się w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze - centrum operacyjnym Szlaku Pracy Organicznej. Stąd wyruszy do kolejnych miejscowości śladami organiczniczek i organiczników: Turwi, Poznania, Gostynia i Lwówka.

  Spektakl został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.