Grafika złączonych dłoni
Powiększenie
Kontrast
Interlinia
Podświetlenie linków
Odstępy między literami
Maska do czytania
Podpowiedzi
Kursor
Reset
Zgłoś problem



  Zgłoś problem

  BIP

  STATUS PRAWNY

  ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

  Zgodnie ze statutem Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze instytucją kultury zarządza Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego. Przy instytucji może działać Rada Programowa, jako organ doradczy i opiniodawczy, której skład ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

  Dyrektor — Marek Roman
  e-mail: dyrektor@palacdabrowski.pl

  Główna Księgowa — Małgorzata Mądra
  e-mail: finanse@palacdabrowski.pl

  Producent wydarzeń kulturalnych — Mikołaj Ludwik Jaksim
  e-mail: produkcja@palacdabrowski.pl

  Specjalistka d.s. komunikacji - Oliwia Olesiejuk
  e-mail: komunikacja@palacdabrowski.pl