Grafika złączonych dłoni
Powiększenie
Kontrast
Interlinia
Podświetlenie linków
Odstępy między literami
Maska do czytania
Podpowiedzi
Kursor
Reset
Zgłoś problem  Zgłoś problem

  Pierwsze herstoryczne wydarzenie w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Tematem konferencji stały się herstorie pracy organicznej, które znajdują odzwierciedlenie we współczesnej działalności kobiet i mogą inspirować do rozwiązywania aktualnych problemów. 

  Punktem wyjścia stała się wymiana doświadczeń pomiędzy kobietami zaangażowanymi społecznie, które reprezentują różne dziedziny i profesje. Zaproszone do dzielenia się swoim doświadczeniem członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, badaczki, edukatorki, przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki samorządowe zaprezentowały własne doświadczania pracy społecznej, kulturalnej i edukacyjnej. Podzieliły się także wiedzą na temat pozyskiwania środków i współpracy z jednostkami samorządowymi. Istotnym elementem konferencji było podkreślenie znaczenia odkrywania
  i włączania herstorii jako narracji współtworzącej narodową tożsamość oraz inspirującej do walki o szeroko rozumianą sprawiedliwość społeczną.

  DOKUMENTACJA WIDEO

  PANEL 1 - Rola herstorii w projektowaniu praktyk społecznych
  PANEL 2 - Herstorie pracy organicznej
  PANEL 3 - Kim są współczesne organiczniczki?
  PANEL 4 - Inspiracje, czyli jak u podstaw budować przyszłość?

  Wydarzenie organizowane przez Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, skierowane do uczniów szkół pod patronatem generała Dąbrowskiego z całej Polski.

  ZLOT DĄBROWSKI 2022

  I Zlot odbył się 13-14 czerwca 2022 roku. W ramach programu przewidziano: uroczystość otwarcia Zlotu z udziałem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego; rekonstrukcję historyczną z defiladą generała Dąbrowskiego; grę terenową dla uczestników składającą się
  z 12 stacji umiejscowionych na terenie pałacu, parku pałacowego i okolicznego kościoła; pokaz piechoty i pokaz kawaleryjski; ognisko integracyjne z zakończeniem gry terenowej; pokaz wideo mappingu na fasadzie Pałacu. 

  W Zlocie wzięło udział 12 szkół pod patronatem Dąbrowskiego: Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Zespół Szkół w Pięczkowie; Zespół Szkół im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Nowym Mieście nad Wartą; Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej; Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej; Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Starkówcu Piątkowskim; Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Starkówcu Piątkowskim; Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu; Zespół Szkół w Sławnie im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego; Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego; Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim; Szkoła Podstawowa im. gen J. H. Dąbrowskiego w Dobrzejewicach Zespół Szkół w Dobrzejewicach; I Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie; Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie.

  Wydarzenie w ma charakter cykliczny. II edycja Zlotu odbędzie się 19-20 czerwca 2023 roku.

  Dokumentacja wideo:

  Spektakl teatralny zrealizowany we współpracy z tancerzami Polskiego Teatru Tańca, inaugurujący Szlak Pracy Organicznej, inicjatywę kulturalną promującą postaci, miejsca i wartości związane z pracą organiczną w Wielkopolsce.

  Opis kuratorski

  Wszyscy kojarzymy wielkopolską pracą organiczną z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, edukacją oddolną, wyrównywaniem szans czy wsparciem walki o prawa pracownicze, ale także dbałością o rozwój kultury i najbliższe otoczenie. To praca u podstaw i wytyczenie bezkrwawej drogi do wolności stała się fundamentem zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Jednak czy dzisiaj idee głoszone przez Emilię Sczaniecką, Karola Marcinkowskiego i Julię Woykowską są wciąż aktualne?

  Profesor Anna Wolff-Powęska, wybitna historyczka idei, w tekście zatytułowany “Dekalog pracy organicznej XXI wieku” pisze: “Pozbawione orientacji sfragmentaryzowane społeczeństwa potrzebują jak nigdy w ostatnich dziesięcioleciach nowej aktywności obywatelskiej. Za Barbarą Skargą uważam, iż obywatelstwo ma nie tylko sens polityczny, ale przede wszystkim moralny. Ono bowiem uczy bycia razem, ale nie w tłumie, który się zaraz rozejdzie, lecz w społeczności powiązanej wspólnym działaniem i zobowiązaniami. Tylko świadomy swych powinności obywatel nadaje sens wspólnocie, uwalnia od samotności, poczucia pustki i uczy solidarności w działaniu.”

  W obliczu wielu współczesnych wyzwań i zagrożeń, takich jak pierwsza od dziesięcioleci wojna u naszych granic, kryzys klimatyczny, rosnące nierówności i starzejące się społeczeństwo, wartości wyznawane ponad sto lat temu przez prekursorki i prekursorów pracy u podstaw stają się niezwykle aktualna i potrzebne właśnie dziś. W świecie, w którym młode pokolenia budują - jak pisał Zygmunt Bauman - swoje domy z piasku, to właśnie solidarność, równość i wolność powinny stanowić trwałe fundamenty przyszłości.

  W 2023 roku materializuje się idea stworzenia wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej, która przybliży zarówno lokalnym społecznościom, jak i gościom z innych części Polski lub świata dziedzictwo tej wyjątkowej, budowanej społecznie drogi do wolności. Z okazji jego otwarcia artystki i artyści związani z Polskim Teatrem Tańca stworzyli wyjątkowy spektakl “Nurt organica”, w którym za pomocą języka ciała i tańca opowiadają, czym z ich perspektywy jest praca organiczna. Mówią o potrzebie zjednoczenia - wspólnotowym ciele złożonym z pojedynczych jednostek szukających solidarności, wsparcia i bezpieczeństwa. Bowiem czasach społecznych napięć i “awarii świata” tym co organiczne jest właśnie wspólnota - między ludźmi, innymi istotami i planetą.

  Spektakl zawita do różnych miejscowości Wielkopolski. Pierwszy pokaz odbędzie się w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze - centrum operacyjnym Szlaku Pracy Organicznej. Stąd wyruszy do kolejnych miejscowości śladami organiczniczek i organiczników: Turwi, Gostynia, Lwówka i Poznania.

  Spektakl został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  Zdjęcia: Maciej Zakrzewski